Home

In het onderwijs worden met regelmaat nieuwe didactische wegen ingeslagen. Vele termen als competentiegericht leren, zelfstandig leren, zelfverantwoordelijk leren, groepsleren, studieplanning, studiemotivatie, studiemonitor, attitude en studievaardigheden zijn dan ook begrippen voor docenten die iedere dag voorkomen. Voor leerlingen en studenten echter zijn ze echter vaak onduidelijk en verwarrend.

Bij al deze ontwikkelingen wordt echter via lessen en bijlessen voor meer dan 95% aandacht besteedt aan WAT je moet leren maar niet aan HOE je moet leren! En dat leidt met regelmaat tot lagere schoolprestaties en minder motivatie om te leren en zelfs tot voortijdig schooluitval!

Ben je op zoek naar een onafhankelijke studiecoach voor je studie in het VMBO, MBO, HBO of het afstandsonderwijs? Dan is dit het goede adres voor een advies of training op het gebied van bijvoorbeeld leren, studievaardigheden, studieplanning, studiestress, pestreductie of het in kaart brengen van je leerstijl!