Studievaardigheid

 

Te weinig professionele begeleiding kan vaak een oorzaak zijn van mindere studieresultaten. Docenten geven aan meer vakgericht te zijn opgeleid en te veel tijd te besteden aan administratieve zaken. Dit houdt in dat ze in mindere mate professionele ondersteuning kunnen bieden op het gebied van studievaardigheden en/of het vaststellen van een betrouwbare en valide leerstijl.

Ben je een leerling uit het VMBO of een student in het MBO of HBO? Heb je problemen met het plannen en organiseren van je huiswerk? Steeds minder gemotiveerd of te weinig zelfvertrouwen omdat telkens weer die resultaten tegenvallen? Wil je je studiefinanciering binnen de perken houden?

Tijdens de training o.l.v. een ervaren docent / onderwijskundige die afgestudeerd is op het gebied van leerstijlen en studievaardigheden wordt er aandacht besteedt aan het in kaart brengen van je studievaardigheden, het verbeteren van je motivatie, het leren plannen en het goed kunnen verzamelen van relevante informatie.

Dit is de kans om op maat inzicht te krijgen in je studievaardigheden. Het advies is op maat dus aangepast aan je leeftijd, leeromgeving en opleidingsniveau en is ook geschikt voor personen die afstandsonderwijs volgen of een bedrijfsopleiding!